Dorosłe Dzieci – w poszukiwaniu wewnętrznego wsparcia.

Termin: 6 weekendów od 20 Stycznia do Kwietnia 2018r.
Prowadzący: Dariusz Jundziłł.