thumbnailthumbnailthumbnailthumbnailthumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Psychoterapia grupowa

 

W ciągu roku prowadzimy edycje psychoterapii grupowej warsztatowej Dorosłych Dzieci z domów Dysfunkcyjnych w tym z problemem alkoholowym - DDD/DDA. Zajęcia mają formę 6 weekendowych autorskich warsztatów terapeutyczno-rozwojowych prowadzonych metodami psychologii procesu, oraz 3 spotkania wieczorne. Więcej>