thumbnailthumbnailthumbnailthumbnailthumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Konsultacja

 

 

Przed psychoterapią można umowić sie na konsultację z terapeutą. Jest to około 40-60 minutowa rozmowa, której tematem są problemy klienta, i związane z nimi oczekiwania dotyczące terapii i jej efektów. Służy ona też zapoznaniu sie z terapeutą i ogólnym przedstawieniu przez niego metody i sposobów pracy terapeutycznej na sesjach.

 

Na pierwszym spotkaniu rozmawia się o oczekiwaniach osoby zgłaszającej się na terapię i zawierany jest pomiędzy nią a terapeutą tzw. kontrakt terapeutyczny, który określa cele terapii oraz zasady formalne, czyli terminy i częstotliwość spotkań, koszt, czas trwania sesji, zasady jej odwoływania. Warto pamiętać, że nie ma reguł pozwalających określić dokładny czas trwania terapii. Wynika to z wyjątkowości problemu każdej zgłaszającej się osoby, jej celów, nastawienia jak i zaangażowania.

 

Sesje terapeutyczne polegają przede wszystkim na rozmowie, uzupełniane są często jednak - zawsze za zgodą klienta - o inne metody pracy, takie jak: praca w ruchu, praca z odczuciami w ciele, odgrywanie ról, rysowanie, zabawa, modelowanie nowych zachowań.

 

Terapeutę obowiązuje tajemnica terapii. Jedyną osobą, z którą rozmawia o prowadzonej terapii jest superwizor, który jednak nie zna danych osobowych osób uczestniczących w terapii. Superwizor służy terapeucie radą bądź refleksją nad jego pracą. Prowadzenie terapii bez superwizji uważane jest za ryzykowne, wręcz nieetyczne. W naszej pracy kierujemy się Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces.