thumbnailthumbnailthumbnailthumbnailthumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
O metodzie

 

 

          Psychologia procesu to stosunkowo nowe spojrzenie na psychikę człowieka i jego relacji z otoczeniem. Psychoterapia, która powstała  na jej bazie, to cała grupa metod pracy z doświadczanymi przez nas problemami. Czerpiąc z psychologii C.G. Junga, taoistycznego sposobu myślenia oraz odkryć fizyki kwantowej, tworzy nową jakość rozumienia człowieka i tego co mu się w życiu przydarza. Psychologia procesu to praca z szerokim wachlarzem aktywności człowieka, od problemów indywidualnych i relacyjnych, do pracy z problemami grup takich jak rodziny, instytucje czy całe społeczności.


          W latach 70-tych dr Arnold Mindell, psycholog, analityk jungowski i fizyk, podczas pracy terapeutycznej ze swoimi pacjentami zauważył, że gdy pracujemy z dolegliwościami fizycznymi i gdy analizujemy treści snów tej samej osoby, ujawniają się bardzo podobne wzorce ukrytych procesów psychicznych, próbujących się poprzez nie wyrazić. Stworzył więc pojęcie procesu śnienia. Z czasem zauważył, iż wyraża się on również na inne sposoby, organizując całość naszego doświadczenia.


          Z tej perspektywy we wszystkim co nas porusza i nie daje spokoju ujawniają się aspekty rzeczywistości, które odrzucamy albo których nie jesteśmy świadomi. Praca z procesem daje możliwość poszerzenia świadomości o te aspekty, wniesienia do naszego życia informacji, jakie niosą. W ten sposób psychologia procesu jest nie tylko metodą rozwiązywania problemów, ale i ścieżką rozwoju osobistego.

          Obecnie psychologia zorientowana na proces jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się nurtów w psychoterapii. Znajduje zastosowanie w :

 

  • terapii indywidualnej w pracy ze stresem, z kłopotami w relacjach, z problemami związanymi z życiem zawodowym, dolegliwościami fizycznymi i chorobami, odmiennymi stanami świadomości (depresja, nerwice), uzależnieniami (alkoholizm, narkomania, bulimia, anoreksja) oraz nadużyciami;
  • terapii par i rodzin; m.in. praca z konfliktami i kryzysami;
  • pracy z grupami i organizacjami m.in. kwestie hierarchii i rang, przywództwa, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, mediacji;
  • z kwestiami społecznymi m.in. na linii mniejszości a większości społeczne, konflikty między poszczególnymi grupami etnicznymi, przemoc i agresja, problem marginalizacji niektórych grup społecznych.

 

          Psychologia procesu integruje różne metody terapeutyczne, czerpiąc z terapii Gestalt, analizy jungowskiej, NLP, terapii systemowych i komunikacyjnych oraz różnych szkół pracy z ciałem i ruchem. W pracy z klientem pracujemy ze snami, symptomami fizycznymi, z ciałem i ruchem, z kreatywnością (poprzez rysowanie, muzykę, taniec), korzystamy z bajek i mitów, a także odgrywamy sceny z zamianą ról. Pomagamy klientowi zrozumieć siebie i sytuację w jakiej się znalazł, a najlepszego rozwiązania jego problemu  poszukujemy przede wszystkim w jego własnym doświadczeniu.