Człowiek staje się niekompetentny w byciu samym sobą.

Paweł Szczęsny opowiada w Radiu Kampus o wykorzystaniu narzędzi psychologii procesu (pracy ze śniącym ciałem) w pracy z aktorami teatru amatorskiego Scena Bez Dystansu.